Op de regionale meeting van Jong VLD federatie Oost-Brabant in Landen werd de 24- jarige Yoram Lox verkozen tot voorzitter. Lox timmert zo verder aan zijn pad in de politiek. Hij was voordien activiteitenverantwoordelijke van Jong VLD federatie Oost-Brabant, is stichtend voorzitter van de jonge liberalen in Linter en zetelt in de raad van bestuur van Jong VLD Nationaal. In 2012 was hij kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Linter. ”Onze ambitie voor de komende jaren is om de lokale afdelingen een betere ondersteuning te geven. Eveneens wil onze ploeg nieuwe jongeren aantrekken om samen met ons op te komen voor wat jongeren belangrijk vinden in deze maatschappij”, stelt nieuwbakken voorzitter Lox.

Lox volgt Frédérique Neys (25) uit Kortenberg op als voorzitter, die geen nieuw bestuursmandaat op haar neemt. “We vinden het zeer jammer dat ze geen nieuw mandaat op haar neemt maar we begrijpen haar beslissing” zegt Lox. De eerste ondervoorzitter wordt Wim Hendrickx (27). Wim die in zijn gemeente Glabbeek stichtend voorzitter van Jong – en Open VLD is, heeft een prachtig resultaat gehaald bij de laatste federale verkiezingen. De andere ondervoorzitter wordt Mirte Baumans (17) die tevens stichtend voorzitter van Jong VLD Aarschot is. Mirte wordt beschouwd als een jong opkomend talent. Deze 2 ondervoorzitters kennen door hun ervaring binnen de federatie de klappen van de zweep. Boris Cresens (19) uit Hoegaarden zal de taak van secretaris uitvoeren. Hij is een enthousiaste nieuwkomer die een meerwaarde zal betekenen voor ons bestuur. De taak van penningmeester zal uitgevoerd worden door Daan Wij (26) uit Lubbeek. Hij was vooraf activiteitenverantwoordelijken en secretaris binnen de federatie, stichtend voorzitter Jong VLD Lubbeek en levert prachtig werk als gemeenteraadslid in zijn gemeente. Jan Corbeels (33) uit Landen wordt als ouderdomsdeken activiteitenverantwoordelijke. Jan is heel actief binnen de afdeling Landen als secretaris en is steeds op post bij evenementen. De functie van Politiek secretaris zal uitgeoefend worden door Karolien Driesens (24). Zij haalde een goed resultaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in Landen. Door haar ervaring geeft zij een meerwaarde aan deze functie. Uit Huldenberg hebben we een enthousiast duo die afdeling coaches worden. Als eerste hebben we Kamil Muyldermans (24) die gemeenteraadslid en voorzitter jong VLD is en ten tweede Jef Verbist (24) die ondervoorzitter is in Huldenberg. En ten slotte hebben we Malika Krossa (29) die samen met Levi Corthauts (25) de communicatie voor hun rekening zullen nemen. Ze zijn beide ondernemend en we zijn dan ook blij met hun in ons bestuur. Malika is voorzitter van Jong VLD Landen en Levi is daar penningmeester.

Tevens willen wij Joris Vanlessen (28) danken voor zijn talloze jaren binnen de federatie. Joris zal als bestuurslid zijn tonnen ervaring doorgeven en een ondersteunde rol blijven uitoefenen voor dit nieuwe bestuur. “Met deze nieuwe ploeg willen we hard werken om Jong VLD te doen groeien in Oost-Brabant”, meent Lox.

Zaterdag 31 januari 2014

Nieuwjaarsreceptie Jong VLD Nationaal in Biobase Europe te Gent
Meer informatie vind je op deze pagina